logo
Introduce
Products and services
Deployment experience
News
Recruitment
Contact
logo
   VN Trang tiếng việt   
Introduce
Products and services
Deployment experience
News
Recruitment
Contact
Facebook:
Top
Deployment experience

Customers are using Quang Ich's web portal

Update : 21/10/2021 4:40:00 SA
Khách hàng đang sử dụng Cổng thông tin điện tử của Quảng Ích
STT Tên đơn vị Địa chỉ
Các đơn vị giáo dục
1 Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội www.hanoi.edu.vn
2 Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh www.hcm.edu.vn
3 Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Ninh www.bacninh.edu.vn
4 Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên www.hungyen.edu.vn
5 Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương www.haiduong.edu.vn
6 Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Thọ www.phutho.edu.vn
7 Trường Đại học Răng Hàm Mặt Hà Nội www.vrhm.edu.vn
8 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội www.hunre.edu.vn
9 Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Cửa Lò – Nghệ An www.gdcualo.edu.vn
10 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Việt Trì www.viettri.gov.vn
11 Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Việt Trì - Phú Thọ www.pgdviettri.edu.vn
12 Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành Phố Thái Nguyên www.pgdthainguyen.edu.vn
13 Phòng Giáo dục & Đào tạo Vũ Thư www.vuthu.edu.vn
14 Phòng Giáo dục & Đào tạo An Lão www.anlao.edu.vn
15 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc www.vungcaovietbac.edu.vn
16 Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Việt Trì - Phú Thọ www.pgdvietri.edu.vn
17 Phòng Giáo dục & Đào tạo Nam Sách - Hải Dương www.pgdnamsach.edu.vn
18 Trường THPT Tam Đảo – Vĩnh Phúc www.thpttamdao.edu.vn
19 Trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc www.thptyenlac2.edu.vn
20 Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc www.thptlexoay.edu.vn
21 Trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc www.thptbinhxuyen.edu.vn
22 Trường THPT Tam Dương II – Vĩnh Phúc www.thpttamduong2.edu.vn
23 Trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc www.thptdoican.edu.vn
24 Trường THPT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc www.thptvinhtuong.edu.vn
25 Trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc www.thptbentre.edu.vn
26 Trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh Phúc www.thptnguyenduythi.edu.vn
27 Trường THPT Gia Lộc – Hải Dương www.thptgialoc.edu.vn
Các đơn vị khác
1 Viện y học biển Việt Nam www.vinimam.org.vn
2 Viện Sốt rét và ký sinh trùng côn trùng Quy Nhơn – Bộ Y tế www.impe-qn.org.vn
3 Bệnh viện Phong - da liễu trung ương Quy Hòa www.quyhoandh.org.vn
4 Viện chiến lược và chính sách y tế - Bộ Y tế www.hspi.org.vn
5 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư
www.ciem.org.vn
6 Báo Phú Thọ điện tử - Tỉnh Phú Thọ www.baophutho.org.vn