logo
Introduce
Products and services
Deployment experience
News
Recruitment
Contact
logo
   VN Trang tiếng việt   
Introduce
Products and services
Deployment experience
News
Recruitment
Contact
Facebook:
Top
Deployment experience

List of customers using E-Library software

Update : 21/10/2021 4:50:00 SA

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ


TT

Tên đơn vị

Quy mô sử dụng

1

Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương

Tất cả các trường THPT, và một số trường Tiểu học, THCS trên toàn tỉnh

2

Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

Tất cả các trường THPT trên toàn tỉnh

3

Sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên

Hầu hết các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh

4

Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng

Một số trường THPT, trường Tiểu học trên đại bàn Tỉnh

5

Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh

Một số trường THPT, trường Tiểu học trên đại bàn Tỉnh

6

Viện Chiến lược và chính sách y tế - Bộ Y tế

Cơ sở dữ liệu toàn văn

7

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ sở dữ liệu toàn văn

8

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thư viện điện tử, thư viện số